Een bedrijf zonder personeel staat veelal gelijk aan een bankgebouw met een lege geldkluis, er mist een zekere vorm van kapitaal. Bij Censom prijzen we onszelf zeer gelukkig met de mensen die bij ons werkzaam zijn. Daarom laten we u graag kennismaken met onze Censommers. Deze keer aan het woord: Feike Ros. Feike is als IT specialist werkzaam bij Wolters Kluwer en maakt u graag deelgenoot van zijn werkzaamheden:

“Bij Wolters Kluwer verzorg ik de backend systemen van IT voor de medewerkers van het hoofdkantoor. Wanneer ik ’s ochtends binnenkom loop ik eerst naar het scherm in de hoek van ons kantoor, waar ik de monitoring server controleer. Dit systeem is ingericht om het netwerk (bekabeld en de wifi) te monitoren op beschikbaarheid, datzelfde doet het voor de backend systemen die beheerd worden door mijzelf en de systemen die extern worden gehost. In geval van een incident kan ik op dit systeem in een oogopslag de status zien en weet ik wat me te doen staat.

Als ik geen problemen constateer is het de hoogste tijd voor een bakje koffie, om vervolgens de back-up van afgelopen nacht te controleren. Eens per maand voer ik een test uit op de tapes om te controleren of de data ook daadwerkelijk terug te halen is. Mocht er onverhoopt iets misgaan, dan hebben we gelukkig alle systemen geback-upt. Ondertussen bekijk ik de status van de antivirus omgeving. Deze wordt gemigreerd naar een centrale oplossing voor Wolters Kluwer wereldwijd. Het is mijn verantwoordelijkheid om onze computers te voorzien van de centrale software. Terwijl ik de controles uitvoer controleer ik gelijk of de gegevens die het systeem meldt overeenkomen met de data in SCCM (softwaredistributie) en de CMDB (configuratie management). Naast deze dagelijkse checks houd ik me ook bezig met de servicedesk mailbox, hier komen aanvragen voor DNS wijzigen voor interne of externe systemen op binnen of meldingen van gebruikers over incidenten. Werkt alles zoals het moet en ondervindt niemand enige hinder, dan heb ik mijn werk goed gedaan.”