Word

Microsoft Word is meer dan uw oude vertrouwde tekstverwerker. Schrijf niet alleen rapportages of korte memo’s, maar creëer ook flyers, posters of brochures. Het programma Word is zo langzaam maar zeker geëvolueerd naar een ware publicatietool.