Algemene voorwaarden en privacyverklaring

In onderstaande tekst vindt u de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Censom. Mocht u toelichting wensen over het een of ander, dan kunt u contact opnemen via info@censom.nl.

Censom, gevestigd aan Cypresbaan 6 2908 LT, Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.censom.nl Cypresbaan 6 2908 LT, Capelle aan den IJssel +31 (0) 85 877 16 39

Robin Weijs is de Functionaris Gegevensbescherming van Censom hij is te bereiken via robin.weijs@censom.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Censom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) – Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@censom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Censom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Censom volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Censom neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Censom) tussen zit. Censom gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Naam:MailchimpBullhornGoogle Analytics
Gebruik:Het versturen van nieuwsbrieven.
Recruitment-software die een database creëert van sollicitanten die hebben gereageerd op vacatures van Censom.
Analyseren websitebezoek.
Logica gebruik:geïnteresseerden melden zichzelf aan voor de nieuwsbrief van Censom en geven daarmee toestemming voor het periodiek ontvangen van deze brief. Via MailChimp kan Censom bijhouden of email wordt geopend, of er wordt doorgeklikt, etc. Uiteraard kan iedereen zich afmelden wanneer hij/zij dat gewenst acht.

Kandidaten die reageren op vacatures komen direct in de Censom-database, vanuit dit systeem kan Censom reacties sturen naar kandidaten en contact opnemen.Ter verbetering van de website en om de klant op een zo goed mogelijke manier van dienst te kunnen zijn, maakt Censom gebruik van de analytische plugin van Google.
Belang:Hierdoor weet Censom of de content goed wordt ontvangen en wat de doorklik-rate is. Hiermee kan Censom analyseren of het zijn klanten op de
juiste manier bediend.
Dit geeft Censom een overzicht van de kandidaten die reageren op de vacatures en geeft de mogelijkheid om de juiste kandidaat aan de vacature te koppelen.Censom kan de website door middel van Google Analytics optimaliseren in het gebruik en de bediening voor de klant.
Gevolgen:De bezoeker geeft toestemming om gemaild te worden en kan zich te allen tijde afmelden.Wanneer iemand solliciteert of aangeeft dat hij/zij wil worden opgenomen in onze database, dan geeft de betrokkene toestemming voor het
bewaren van het cv en de doorgegeven persoons-/contactgegevens. Wanneer een vacature sluit, dan zullen de gegevens van afgewezen kandidaten een half jaar later worden verwijderd of, indien mogelijk, worden geanonimiseerd. Kandidaten kunnen hun gegevens opvragen en vragen om verwijdering van deze gegevens, via info@censom.nl of door het contactformulier op de website in te vullen met als onderwerp: ‘opvragen/verwijderen persoonsgegevens.’
De geanonimiseerde gegevens van individuen wordt verzameld en tijdelijk bewaard voor analytische doeleinden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Censom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnReden
Persoonsgegevens

6 maanden na sluiting vacatureWij bewaren enkel de persoons-, adres- en contactgegevens van sollicitanten en aangenomen personeel in onze database. Ook daarin zit een beperking: mocht iemand na een half jaar niet in aanmerking komen voor een opdracht, dan worden de gegevens verwijderd, geanonimiseerd of wordt nogmaals om toestemming gevraagd.
Adres6 maanden na sluiting vacaturezie bovenstaande
Contactgegevens6 maanden na sluiting vacaturezie bovenstaande
IP-adreseinde sessieIP-adressen worden alleen gedurende de sessie bijgehouden, maar niet opgeslagen.
Locatie26 maandenVoor analytische doeleinden maakt Censom gebruik van Google Analytics. Na 26 maanden wordt de verzamelde data automatisch verwijderd.
Activiteiten op website26 maandenzie bovenstaande
Surfgedrag26 maandenzie bovenstaande
Klantgegevens7 jaarDe belastingdienst verplicht Censom om klantgegevens voor een periode van 7 jaar te bewaren.
Wanneer iemand daadwerkelijk klant wordt van Censom zullen de bedrijfsgegevens van de klant gedurende eerder genoemde periode worden bewaard. Deze gegevens worden na afronding van een opdracht enkel en alleen in het archief behouden voor de (financiële) administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Censom verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Censom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Censom gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Censom gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

NaamAanbiederOmschrijvingLooptijd
_gacensom.nlRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
_gatcensom.nlGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.einde sessie
_gidcensom.nlRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.einde sessie
gadwp_wg_default_dimension;
gadwp_wg_default_metric;
gadwp_wg_default_swmetric
censom.nlGebruikt om bezoekers statistieken voor Google Analytics. Verzamelde data is niet persoonlijk, maar houdt alleen de gebruikte browsers bij.einde sessie
PHPSESSIDcensom.nlVoor het gebruik van sessies in PHP.einde sessie
Tawk_5add303227d3d7edc24a83a;
TawkConnectionTime;
_tawkuuid
censom.nlVoor het identificeren van bezoekers op onze site. Deze applicatie staat op onze site om service te kunnen verlenen via de online chat.10 jaar
_ga
_gid
ss
_cfduid
_tawkuuid
tawk.toAangemaakt door Tawk.to. Voor het idenficeren en volgen van bezoekers op onze site. Deze applicatie staat op onze site om service te kunnen verlenen via de online chat.Einde sessie
_ga
_gid
_eu_cn
external_referer
guest_id
personalization_id
syndication_guest_id
tfw_exp
twitter.comGecreëerd door Twitter en gecombineerd met Google Analytics voor gebruikersstatistieken. Aanwezig op de site om Censom te kunnen volgen en posts te kunnen sharen.2 jaar
APSID
CONSENT
HSID
LOGIN_INFO
PREF
SAPISID
SID
SSID
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
youtube.comGecreëerd door Youtube voor het embedden van video’s. Deze cookies helpen eveneens mee bij het meten en analyseren van video-statistieken.Variërend van 6 maanden tot 2 jaar. CONSENT wordt opgeslagen voor 20 jaar, dat staat in relatie met toestemming die een gebruiker eerder aan Youtube heeft gegeven om video’s weer te geven.
c_user
datr
fr
pl
sb
wd
xs
facebook.comGecreëerd door Facebook, houdt bij of u op een advertentie hebt geklikt, etc. Na het geven van toestemming kunnen profielen worden opgebouwd voor remarketing-doeleinden.maximaal 5 jaar
_ga
_gid
Uvc
_cfduid
addtoany.comniet geclassificeerdmaximaal 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Censom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@censom.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Censom wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Censom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@censom.nl